โรงเรียนบ้านหนองไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8.คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7.คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6.คู่มือสำหรับประชาชน-การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5.คู่มือสำหรับประชาชน-การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4.คู่มือสำหรับประชาชน-การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3.คู่มือสำหรับประชาชน-การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.คู่มือสำหรับประชาชน-การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
1.คู่มือสำหรับประชาชนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายไชโย ภูริวัฒน์ภากร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองไผ่

นายไชโย ภูริวัฒน์ภากร
นางสาวพิมพ์กมลกาญจน์ วิสารพันธ์
นางสาววัชรมน ขันอ่อน
นางมณีวรรณ ไชยกระโทก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,258
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: อีเมล์: amnat0258@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จะเด็จ หล้ามาชน โทรศัพท์: 0804724790 อีเมล์: jadanc@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]