โรงเรียนบ้านไร่ขี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน
คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านไร่ขี

นายประดิพัทธ์ ทองห่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่ขี

นางสุภาวดี เทียมทัด
นายเยื้อน พิมพาเพียร
นายเสมา ใจหาญ
นายประศาสน์ พนาวัลย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,235
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไร่ขี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-546233 อีเมล์: amnat0255@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วราภรณ์ วงษ์ธรรม โทรศัพท์: 093-9361358 / 095-8802182 อีเมล์: varaporn.Tai2512@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]