โรงเรียนบ้านไร่ขี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน
คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านไร่ขี

นายประดิพัทธ์ ทองห่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่ขี

นางวราภรณ์ วงษ์ธรรม
นางวรรณภา เลิศล้ำ
นางวรารัตน์ วงษ์ธรรม
นางจริยาวดี ผดาเวช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

994
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไร่ขี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-546233 อีเมล์: amnat0255@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วราภรณ์ วงษ์ธรรม โทรศัพท์: 093-9361358 / 095-8802182 อีเมล์: varaporn.Tai2512@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]