โรงเรียนบ้านไร่ขี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน
คู่มือประชาชนโรงเรียนบ้านไร่ขี

นายประดิพัทธ์ ทองห่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่ขี

นางวรารัตน์ วงษ์ธรรม
นางสาวอินทุอร ถาพร
นางรำไพ นามเหลา
นายประศาสน์ พนาวัลย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,101
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไร่ขี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-546233 อีเมล์: ่่jintana4056@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจินตนา อำนาจวรรณพร โทรศัพท์: 0810695688 อีเมล์: jintana4056@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]