โรงเรียนอำนาจเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
เว็บไซต์กลุ่มงานบริหาร


นายไพฑูรย์ ขันแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อำนาจเจริญ
นายสมชัย พลรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อำนาจเจริญ
นายถาวร สีทน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อำนาจเจริญ
นายทวี ชัยปัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อำนาจเจริญ
นายสมาน วงศ์แก่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อำนาจเจริญ

นางเพชรศรี บุญสุภาพ
นางสมฤทัย ลาภทวี
นางดาวรณี บุญสอด
นางจำปา ประทุมถิ่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,017
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045-511959 อีเมล์: anc@anc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ โทรศัพท์: 0813604709 อีเมล์: kruanuruk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]