โรงเรียนอำนาจเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
เว็บไซต์กลุ่มงานบริหารผู้อำนวยการโรงเรียน
อำนาจเจริญ
นายสมชัย พลรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อำนาจเจริญ
นายทวี ชัยปัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อำนาจเจริญ
นายสมาน วงศ์แก่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อำนาจเจริญ

นายฤทธิรงค์ พรมแสง
นายกมลวิช นนทสินรฐา
นายอิทธิวรรษ ภูตะอินทร์
นางทศพร เส้นเศษ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,157
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045-511959 อีเมล์: anc@anc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ โทรศัพท์: 0813604709 อีเมล์: kruanuruk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]