โรงเรียนอนุบาลเซกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการบริการประชาชน โรงเรียนอนุบาลเซกา

นายพิบูลย์ การิเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเซกา
นางกรรณิการ์ วงษ์คำด้วง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลเซกา

นางจิราภรณ์ จิตจักร์
นางนภาพร กาญจนสุนทร
นายนฤมิต ภูแสง
นางสาวรัตนา กอรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,296
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเซกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042489152 อีเมล์: info@anubanseka.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสาคร ปัดไธสง โทรศัพท์: 0934311983 อีเมล์: sakhonseka@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]