โรงเรียนบ้านกุดสิม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดสิม

นางสาวนุสรา วงศ์จันทรา
นางสาวพรรณิภา คุณาคม
นางสาวพรพรรณ บุ้งทอง
นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,743
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดสิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0872208886 อีเมล์: phunsak2549@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม โทรศัพท์: 0872208886 อีเมล์: phunsak2549@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]