โรงเรียนบ้านห้วยทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
7 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
5 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
1 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

นายคณิต ยลวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยทราย

นายดนัย สัตถาผล
นางสาวขัตติยา ทองเทพ
นายบุญเมือง แสงยศ
นายสาคร จันทะโม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,768
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0845760517 อีเมล์: banhuisai2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายดนัย สัตถาผล โทรศัพท์: 0845760517 อีเมล์: berr22_22@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]