โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไกรสร ถนอมดำรงศักดิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเพ็ญนภา ศรัคำทิพย์

 • นางสาวรัตติกาล ชัยต้นเทือก

 • นางสาวสุวรรณี โนนสว่าง

 • นายอิทธิ พิมจรัสสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,111
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042430122 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสายัณห์ พันธุ์ทอง โทรศัพท์: 0847975175 อีเมล์: lunkzone30@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]