• กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปริญญา กล้าหาญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวชมชนก ชนกพิกุลกลิ่น

 • นายศุภนิตย์ โคตะวงศ์

 • นางสาวพิราวรรณ สุเสนา

 • นายสุเนตร แอ่งสุธาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,238
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุรักษ์ สีต่างคำ โทรศัพท์: 0862313817 อีเมล์: surak25301987@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]