• กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายถาวร เงาศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวาสนา สมบัติดี

 • นางวนิดา ทิพยอาสน์

 • นางสาวณัฐฉิมา กัณหะบุตร

 • นางสาวเพ็ญพิชชา จันทร์ทิพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,911
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042487073 อีเมล์: kokudom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พนิดา ดอนม่วง โทรศัพท์: 0983675545 อีเมล์: sjp_d@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]