• โครงสร้างการบริหาร
 •  ฝ่ายบริหารวิชาการ
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
   ฝ่ายบริหารบุคคล
   ฝ่ายบริหารงบประมาณ
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีชัยมงคล ทุ่งหลวง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายภาณุวัตน์ สีสา

 • นางสาวณัชติกัญญ์ ไกยราช

 • นายธราบุญ คูจินดา

 • นางประภาภรณ์ มลารัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,304
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0847897565 อีเมล์: samakhom_skr@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิญญา ศรีบุญเรือง โทรศัพท์: 0625757546 อีเมล์: sriboonrueng@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]