โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


ว่าที่ร้อยตรีชัยมงคล ทุ่งหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

ว่าที่ร้อยตรีชัยมงคล ทุ่งหลวง
นางสาวภัสดาพร อินทรบุตร
นางประภาภรณ์ มลารัตน์
นางสาวนุชรินทร์ อินทร์แสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,500
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0847897565 อีเมล์: samakhom_skr@hotmail.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]