โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
6 - การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5 - การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4- การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 - การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2 - การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
1 - การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
1 - การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (รวม)

นายเสกศิลป์ กิณเรศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโสกโพธิ์โสกพอก

นายอรรถโกวิท จิตจักร
นางสาวสุชาดา สีทา
นางสาวทิญาพร คำรัตน์
นายกฤษฎา ทวิบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,730
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042422466 อีเมล์: sokphoschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกิตติศักดิ์ บุณรังศรี โทรศัพท์: 0624254666 อีเมล์: sokphoschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]