โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอย้ายเข้า
การขอย้ายออก
การขอลาออกของนักเรียน
การรับนักเรียน

นายสุรชัย ไกรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองเข็งวิทยาคม

นางสาววีรนุช พิศมัย
นางอมร เขียวน้ำชุม
นางสาวอรทัย วงค์คำ
นางสาวอัจฉราพรรณ โมรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,182
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042024500 อีเมล์: admin@nongkheng.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพัดชา ศรียัง โทรศัพท์: 0986037661 อีเมล์: phatcha19880231@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]