โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอุบลวรรณ ขอดคำ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายทักษิณ อุดมแสน

 • นายอนันต์ บัวพงษ์ชน

 • นายชาญฤทธิ์ เมืองพวน

 • นายบุญเสา ใสจันทึกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,851
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042490702 อีเมล์: sokkarmvittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญฤทธิ์ เมืองพวน โทรศัพท์: 0973153849 อีเมล์: chanritmuangpuan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]