โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

นางอุบลวรรณ ขอดคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โสกก่ามวิทยา

นายจำเนียร โพสาวัง
นายณรงค์ นำสงค์
นางสาวกัลยากร ธรรมธิ
นายสันติ สิงห์สุขศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,308
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042490702 อีเมล์: sokkarmvittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทรงพล ทะรังศรี โทรศัพท์: 0866456888 อีเมล์: ballaunji@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]