โรงเรียนบ้านกุดแท่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิยม แก่นวงษ์

 • ว่าที่ ร.ต.วีรชน วิเชียรดี

 • นางบัวคำ ป้อมสินธ์

 • นางสาวนางสาววนิดา เมฆวันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,936
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดแท่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: kudtan2555@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีวีรชน วิเชียรดี โทรศัพท์: 0935194342 อีเมล์: wirachon1408@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]