โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง

นายเล็ก ขมิ้นเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองบัวพิทยาคาร
นายสำเนียง อามาตย์มนตรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองบัวพิทยาคาร
นายทองพูน สุริยะศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองบัวพิทยาคาร
นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองบัวพิทยาคาร

นางสาวทิพาพร ชนะบุญ
นายภัสกร ชัยเจริญ
นางสาวแก้วกัญญรัตน์ ทองเหลือง
นายพุทธา สุวรรณละ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,283
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042312547-8, 042313261, 042312523 อีเมล์: buapit@buapit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ไอยรา เตือนสกุลพันธ์ โทรศัพท์: 0866385251 อีเมล์: iyarasakulpan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]