โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นางวิมล ปานะถึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

นางนปภา ยางศรี
นางนิตยา สหายฟ้า
นางวิมล ปานะถึก
นายอนุพนธ์ ลุนาวัน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,852
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042378106 อีเมล์: swnp57@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพงษ์พิศ พลศรี โทรศัพท์: 0864661533 อีเมล์: lek.kku@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]