• ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวลักขณา สาระกิจจานนท์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกนกพร ชนะโยธา

 • นายวิสนุ วงษ์หาจักร์

 • นางสาวยุพาภรณ์ รัตนพลแสน

 • นายหิรัญวุฒิ วังคีรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,100
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042378106 อีเมล์: swnp57@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปวีณา น้ำรัก โทรศัพท์: 0930542507 อีเมล์: paweenataewza@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]