• ชมวีดีโอกิจกรรม
 • เว็บที่ใช้งานบ่อย
 • อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
  ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
  เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
  รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  ค่านิยม 12 ประการ
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
  วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
  05 facebook ops-200
  05 01
  06 org 179897804Banner 8 edit
  07 org 1377597831Banner 9 Edit
  law translate
  08 org 4894670434banner24092556 1
  10 junya
  09 ops 4 1
  12 ops 4 3
  13 ops 4 4
  14 banner moe for80


   


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวณัฐจารี เยาวมาตย์

 • นางถนอมจิต รัศมีเดือน

 • นายวิโรจน์ วงศ์สละ

 • นายจำเนียร วิจิตรจันทร์
 • ระบบบริหารจัดการ • เว็บไซต์ใชงานบ่อย
 • รายชื่อนักเรียน
 • ลิ้งค์ใช้งานประจำ

 • ETV
  สถานีวิทยุศึกษา

  โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
  เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
  คลังเอกสาร
  ท้องฟ้าจำลอง
  Schoolnet
  เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
  รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
  powerpointเอกสารและบทความ
  กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

  16 org 842286705Banner 16 Edit
  cover
  17 acสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,798
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแดงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043 472012 อีเมล์: dangnoischool17@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชนี เพียทา โทรศัพท์: 0818727298 อีเมล์: patchaneepiata@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]