โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)

นางพรพรรณ บูรณ์เจริญ
นายสุบัน คำจันทร์
นายวุฒิโชติ ไชยทุม
นางสาวประภาพร สุขพูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,629
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043 393951 อีเมล์: thr84@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุบัน คำจันทร์ โทรศัพท์: 0868612443 อีเมล์: sub2502@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]