โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

นายสมหมาย สะกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์

นายสมหมาย สะกิจ
นายปรีชา กันตัง
นางวรณี ทะคง
นางไพวัลย์ ชนยุทธ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

970
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: khudpeakhom@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุกัญญา จินดา โทรศัพท์: 0894208910 อีเมล์: khudpeakhom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]