โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


นายประยูร ระดาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนโนนแสนสุข

นางสาวอมรรัตน์ แสงจันทร์
นางกฤติยา ทองน้อย
นางสาวณริดา กิจเธาฐ์
นางสาววีรยา พลสวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,300
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 286241 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อมรรัตน์ ดอนเส โทรศัพท์: 0951967509 อีเมล์: amornrat.donse@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]