โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

นายวงศ์เวียน เขื่องสตุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มาบตากล้าร่มเย็น

นางดาราสรรค์ เขื่องสตุ่ง
นายวงศ์เวียน เขื่องสตุ่ง
นายบัณฑิต เพิ่มพูน
นางอัญชลี เพิ่มพูน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

934
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043260504 อีเมล์: mabtaklaromyen@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววนัสนันต์ หุนสุวงค์ โทรศัพท์: 0801987275 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]