ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ระบบบริหารจัดการ
เว็บที่ใช้งานบ่อย

ระบบจัดการเมล์โรงเรียน
ตารางเรียน/ตารางสอน 2/2561

แนะนำโรงเรียน

 
เว็บไซต์ใชงานประจำ

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ค่านิยม 12 ประการ
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
05 facebook ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
10 junya
09 ops 4 1
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80

 

แบบฟอร์ม

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
ธรรมะกับการทำงาน
ยาสามัญประจำบ้าน
สิทธิการรักษาพยาบาลของคนไทย
กฎหมายในชีวิตประจําวัน

นายปรีชา จ่าสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำพอง
นางสาวบุษบง ไทยวังชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำพอง
นายปัถวี ฉายาพัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำพอง

นางสาวภาวิณี ผิวกระจ่าง
นางสาวนภา ศรีชุมพล
นางสาวบุษบง ไทยวังชัย
นางพวงเพ็ญ ทองกอง

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงานโดดเด่น


ผลงานของโรงเรียนฯ

รายชื่อนักเรียน

โครงการของโรงเรียน

โรงเรียนเพื่อนบ้าน
ลิ้งค์ใช้งานประจำ


ETV
สถานีวิทยุศึกษา

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
คลังเอกสาร
ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
powerpointเอกสารและบทความ
กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,305
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำพอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โทรศัพท์: 043431425 อีเมล์: kerati.nori@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจันทร์สุดา จังหาญ โทรศัพท์: 0628936998 อีเมล์: dr.best19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]