ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

บุคคลสำคัญของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

 

 
ระบบจัดการเมล์โรงเรียน

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
ธรรมะกับการทำงาน
ยาสามัญประจำบ้าน
สิทธิการรักษาพยาบาลของคนไทย
กฎหมายในชีวิตประจําวัน

นายปรีชา จ่าสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำพอง
นางสาวบุษบง ไทยวังชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำพอง

นางมยุรี กมลรัตน์
นางอัจฉรา สุทธิประภา
นายกฤษฎา ใจเที่ยง
นางสำลี กระเช้าเงิน

ตารางเรียน/ตารางสอน 2/2561

รายชื่อนักเรียน

แบบฟอร์ม

ใบลา.pdf

   ใบลา.doc

บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร.pdf

  บันทึกข้อความเปลี่ยนเวร.doc

บันทึกการขอย้ายนักเรียน.pdf

    บันทึกการขอย้ายนักเรียน.doc

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdf

   ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.doc

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล.pdf

   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล.doc

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร.pdf

    ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร.doc

ผลงานโดดเด่น


โรงเรียนเพื่อนบ้าน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

23,213
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำพอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โทรศัพท์: 043431425 อีเมล์: kerati.nori@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจันทร์สุดา จังหาญ โทรศัพท์: 0628936998 อีเมล์: dr.best19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]