โรงเรียนโคกโกโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

นายวิฑูรย์ แนวคำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกโกโคกกลาง

นางสุนิสา เกษนอก
นางอลิษา ศรีไสว
นายวีระพล บัวคำภู
นายวิฑูรย์ แนวคำดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,078
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043260168 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายภูดิศ จันทบูรณ์ โทรศัพท์: 0868637148 อีเมล์: phudit3030@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]