โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศิลานาโพธิ์

นางจารุนนท์ ชัยนาม
นายวัชระ ไชยโคตร
นางสาวสุธีรา เพิ่มพูล
นางวัชรี นนทะเสน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,062
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 275048 อีเมล์: silanapho@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกอบกูล ธรรมศรี โทรศัพท์: 0803554929 อีเมล์: kobkul006@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]