นายจรูญศักดิ์ ธรรมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหญ้าปล้อง

นายจรูญศักดิ์ ธรรมศรี
นางประกาศ พวงชน
นายบุญทัน โคยะบุตร
นางจันทร์เพ็ญ ดวงจิตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

908
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 260605 อีเมล์: nongyapong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจงรัก รือหาร โทรศัพท์: 0632904056 อีเมล์: jongruk6946@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]