ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
SAR60
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
บทที่5 ตัวชี้วัดและสภาพความสำเร็จ
บทที่4 แผนงานโครงการ
บทที่3
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
สารบัญ
คำนำ
ความคิดเห็นประธานกรรมการสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

นายสุรพล เค้าแคน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดเชือก

นายทองปาน ผิวขม
นางหนูกร อินตู้
นายพิเชษฐ์ ไสวดี
นายสุรพล เค้าแคน

การติดต่อ

E-mail : Bankudcheak@gmail.com

Tel : 0897890853

        0879646109

Facebook page : โรงเรียนบ้านกุดเชือก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,703
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดเชือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 0897890853 อีเมล์: Bankudcheak@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพิเชษฐ์ ไสวดี โทรศัพท์: 0872192852 อีเมล์: pichet61@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]