โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดู่ดอนเปือย

นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ
นางวรรณิกา เสนไสย
นางสาวธัญญานุช สุดแท้
นางสาวศุภลักษณ์ ผือลองชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

946
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043041145 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ดุจเดือน ชัยพรมมา โทรศัพท์: 0859279727 อีเมล์: puy_dsp@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]