โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

นายนาค อินทร์ทะจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหินลาดนาโนหนองกุง

นางสาวพิพรรษพร ศรีมารักษ์
นายนาค อินทร์ทะจันทร์
นางสาวนริศรา เที่ยงนนทรีย์
นายเนติพงศ์ โพธิไชยแสน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

958
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043260484 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสรญา อินทร์ทะจันทร์ โทรศัพท์: 081-3910540 อีเมล์: sor.sor7708@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]