โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบญจมิตรวิทยาคม

นางกนกพร ธรรมศรี
นายสิทธิพงษ์ พลเรือง
นางตติยา เอ่นลุน
นายวิไล ฮาดภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,085
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043454005 อีเมล์: benchamit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพัชรา เจริญสุขอรุณ โทรศัพท์: 0883051896 อีเมล์: phachara_jum@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]