โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
คู่มือการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ
คู่มือการขอผ่อนผันให้เด็กเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียน
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียน
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน

นายอ่อนสา สุขแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแวงไร่

นายวิทยา สิงห์โคตร
ว่าที่ร้อยตรีพัชนี พรมคำบุตร
นางสาวประทุมวรักษ์ คำมา
นางปิยาภรณ์ บุญจันทึก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,715
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043473546 อีเมล์: nongwaegraischool24@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จรรยา กองพูล โทรศัพท์: 0818717909 อีเมล์: chanyanok06@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]