โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  • ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางอัจฉราพร ลักษณะพรหม

  • นางสาวอันชรี สานันต์

  • นางสุรีพร มูลตรีภักดี

  • นางลัดดา น้อยธงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,751
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 0868509012 อีเมล์: bannongbua.sc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉราพร ลักษณะพรหม โทรศัพท์: 0956708028 อีเมล์: Autchaporn.pooky@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]