โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร

นางเกรียงศักดิ์ นามเสริฐ
นางณัฐณิชา บุตรเนียร
นายถนอม ประนิทานะโต
นางสาววรรณิศา วรราช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

921
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 260403 อีเมล์: nhongnok@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจิตรานุช สันเต โทรศัพท์: 0874387219 อีเมล์: yokphayaso@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]