โรงเรียนบ้านวังม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

นายมานพ เชาว์สันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังม่วง

นางศรีนวล เชาว์สันเทียะ
นายดำรงค์ ยนต์ดัน
นางจินตนา บัวระบัดทอง
นายมานพ เชาว์สันเทียะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,042
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 213096 อีเมล์: wangmuang01@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายรักพงศ์ นิสยันท์ โทรศัพท์: 081-9545119 อีเมล์: ruknis0503@obecmail.obec.
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]