ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
08 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
07 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
06 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
05 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
04 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
03 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
02 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
01 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นางกิ่งฟ้า ไชยนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยแร่

นายอาวุฒิ ชัยมงคล
นายโกศล นามแก้ว
นางสาวโชษิตา แก้วอาษา
นางสาวลลิดา ทองรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,737
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043260463 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สวัสดิ์ สิงห์ทอง โทรศัพท์: 0913701971 อีเมล์: tar.sawat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]