โรงเรียนบ้านโจด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


นายธีรพล เถื่อนเทียม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโจด

นางจุรีย์พร ระวินู
นางอรุณี สีหานู
นางณัฐยา แพงเพ็ง
นางวิลาวรรณ นามศรี

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1. ตัวแทนเขตพื้นที่น้ำพริกผักสด ม.1-3
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,023
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโจด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 260194 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศิริวรรณ สงจันทร์ โทรศัพท์: 0933261642 อีเมล์: siriwun77@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]