โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

นายสัญญา สินทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองม่วงหลุบคา

นางปารมี พิมพ์ดี
นายจักรพงษ์ สงจันทร์
นางประดับ โคตรทองหลาง
นางสาวสุวิมล ประจันตะเสน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,109
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 289369 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมพร สุ่มศรีสุวรรณ โทรศัพท์: 0846049979 อีเมล์: mew_du36@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]