โรงเรียนบ้านขุมดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขุมดิน

นางสาวกรรณิการ์ ผาจันทร์
นายวิรัต พร้อมสันเทียะ
นางพวงเล็ก ไชยโก
นายแสวง แก่นพรมมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

925
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขุมดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 260149 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วรรณภา มาตราแสง โทรศัพท์: 0831472474 อีเมล์: Wannapha2474@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]