โรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


นายสัญญา รอบรู้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยยางมัญจาคีรี

นายอภิชพัฒน์ มาสา
นายพล เชื้อนาข่า
นายสัญญา รอบรู้
นางพิมพา พิลาบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

907
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 260521 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อภิชพัฒน์ มาสา โทรศัพท์: 0918659841 อีเมล์: kruzim.ms@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]