โรงเรียนบัวเหลือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

นายสุธน แป้นทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บัวเหลือง

นายสุธน แป้นทอง
นางสาวนฤมล ซอลี
นายเวชยันต์ สิทธิพรเกษตร
นางหนูเวียง แสนบุญศิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

912
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบัวเหลือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางหนูเวียง แสนบุญศิริ โทรศัพท์: 0813695413 อีเมล์: naparattoo@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]