โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

นายภาสกร คงถาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองสองห้อง

นายสมบัติ แก้วดวงศรี
นางจุฬารัตน์ แก่นพรม
นายพิชิต แหลมคม
นายผดุงศักดิ์ โลกา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

961
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043210114 อีเมล์: Mayuree5626@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วันชัย สีโพนเพ็ก โทรศัพท์: 0845448628 อีเมล์: wanchai_see@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]