โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหญ้าปล้องวิทยา

นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี
นางประภาวดี อินทะแสง
นายรัศมี สอนจันทร์
นายพูนพงษ์ โลหิตยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

935
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 0828409745 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รัศมี สอนจันทร์ โทรศัพท์: 0828409745 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]