โรงเรียนบ้านห้วยฮวก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยฮวก

นางเสาวนีย์ หล้าป้อง
นางโฉมยงค์ ขุมดินพิทักษ์
นางนิตยา ผิวรัตน์
นางสว่างจิต หมอกไชย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

971
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยฮวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: hauyhaug@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสาวนีย์ หล้าป้อง โทรศัพท์: 0903545480 อีเมล์: saowanee_la@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]