โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


นายสำเริง แก้วสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกอกป่าผุวิทยา

นางสาวยุภารินทร์ เฉียงเหนือ
นางกัลยานี คีรีวรรณ
นางนฤมล สินเพ็ง
นายสำเริง แก้วสมบัติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,034
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 381055 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทิพรัตน์ สุดวิเศษ โทรศัพท์: 0883232423 อีเมล์: kik.atom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]