โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

นายประมวล ผอนนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์

นางพรประดิษฐ์ ศิริมั่งมูล
นายไพรวัลย์ ลีคำโหมง
นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีโชติ
นายประมวล ผอนนอก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

978
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 043260144 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางมณเฑียร ตู้หงษา โทรศัพท์: 0868514051 อีเมล์: montoo0609@obecmail.obec.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]