โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

นายทวีป โคตรทองหลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนเขวาประชารักษ์

นายพินัย สุดสี
นางสาวพักตร์พิมล โคกแดง
นายทวีป โคตรทองหลาง
นางจุรีรัตน์ มอญขาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

932
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 260117 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จุรีรัตน์ มอญขาม โทรศัพท์: 0878669267 อีเมล์: jnonaenoi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]