• ระบบจัดการ Mail

 • รวมเว็บไซต์คุณครู
 •  ผอ.วิฉัตร
   คุณครูภูผาภูมิ
   คุณครูประภาศรี
   คุณครูณัฏฐกิตา
   
  คุณครูพสุธา
   คุณครูเปรมจิต
   คุณครูจิรัชญา
   คุณครูพนมวัลย์
   คุณครูนัทติยา
   คุณครูนิสิต
   คุณครูวีรยุทธ
   คุณครูอัครพล
   คุณครูพีรญาพัชร์
   คุณครูศิริรัตน์
   คุณครูไพฑูรย์
   คุณครูจำนงค์ 

 • แนะนำโรงเรียนบ้านหนองผือฯ

 • เว็บที่ใช้งานบ่อย




 • Line โรงเรียนบ้านหนองผือฯ

 • วารสารเหลืองน้ำเงิน

 • เว็บไซต์ใชงานประจำ
 •  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
  ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
  สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
  เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
  รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  ค่านิยม 12 ประการ
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
  วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

  05 01
  06 org 179897804Banner 8 edit
  07 org 1377597831Banner 9 Edit



















 • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS

 • ข่าวกิจกรรม
 • ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 • เชิญร่วมงาน จำหน่ายปลาเพื่อการศึกษา วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 63
 • รอบรั้วหนองผือฯ
 • ประเมินยกผลสอบระดับชาติ
 • การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม Participation based
 • รางวัลเหรีญทองการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
 • รางวัลเหรีญทองการประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
 • รางวัลเหรีญทองการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
 • ประเมินการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
 • โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ประเมินภายใน 2561
 • แผนที่โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย






 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิฉัตร มาสภา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวณัฐกฤตา หนูจันทร์

 • นายไพฑูรย์ ผุยมูลตรี

 • นางเปรมจิต สิงหล

 • นางสาวศิริรัตน์ หล่องบุตรสี
 • ผลงานโดดเด่น





 • บริหารงานบุคคลออนไลน์



 • ผลงานและความภาคภูมิใจ
 • ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน






 • ตรวจสอบผลการเรียน
 • รายชื่อนักเรียน












 • บริหารวิชาการ
 • ระบบ

 • โครงการของโรงเรียน




 • ลิ้งค์ใช้งานประจำ





 • ETV
  สถานีวิทยุศึกษา

  โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
  เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
  คลังเอกสาร
  ท้องฟ้าจำลอง
  Schoolnet
  เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
  รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
  powerpointเอกสารและบทความ
  กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)




















 • ผลงานครู
 • คุณครูภูผาภูมิ
  คุณครูจิรัชญา
  คุณครูประภาศรี

 • Social Network นผ









สถิติการเข้าเยี่ยมชม

143,853
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0909305105 อีเมล์: moreecom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภูผาภูมิ โมรีย์ โทรศัพท์: 0909305105 อีเมล์: moreecom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]