ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ปฏิทินโรงเรียนบ้านหนองผือฯ

ระบบบริหารจัดการ
แนะนำโรงเรียนบ้านหนองผือฯ


เว็บที่ใช้งานบ่อย

ตารางเรียน/ตารางสอน 2/2561

เว็บไซต์ใชงานประจำ

 อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ค่านิยม 12 ประการ
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
05 facebook ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
10 junya
09 ops 4 1
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80


 

แบบฟอร์ม

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ปีการศึกษา2/2561
ผ่านการรับรองจากสมศ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
โลโก้และตราประทับแดงชาติ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
กำหนดเขตพื้นที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้สถานศึกษา (Zoning) ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ข้อ 6 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ ตามแบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล DMC2562
แบบเก็บข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์

นายปิยพงศกร ระดามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์

นายพิมลชัย ถาบุตร
นายอัครพล แก้วสากล
ว่าที่ร.ต.ดร.ภูผาภูมิ โมรีย์
นายนิสิต กำเดช

ผลงานโดดเด่น


ผลงานของโรงเรียนฯ

รายชื่อนักเรียน

โครงการของโรงเรียน

โรงเรียนเพื่อนบ้าน
ลิ้งค์ใช้งานประจำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,997
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0909305105 อีเมล์: moreecom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภูผาภูมิ โมรีย์ โทรศัพท์: 0909305105 อีเมล์: moreecom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]