โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

นางฉัตรมณี ผดุงโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซับบอนซับเจริญ

นายพลายงาม สมวงษ์
นางสาวพลอยมณี เหลาทอง
นางสาวมลิวรรณ์ จันปัญญา
นายทินกร สิงห์หลง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

980
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.มลิวรรณ์ จันปัญญา โทรศัพท์: 09-0958-7931 อีเมล์: noy-131@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]