โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


นายชุมพล เหล่าคนค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองทุ่มวิทยา

นางทองสี เหล่าคนค้า
นางอรทัย ผือลองไชย
นายอนพัทย์ ผือลองไชย
นายอนันต์ โคตรแป

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,636
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 260401 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปรียาภรณ์ หล้ากันหา โทรศัพท์: 088-3240665 อีเมล์: preeyapon-wat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]