นายสมดี ปะตังเวสัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดมคงคาคีรีเขต

นางสาวพัชรา สีขุลี
นายทองใส ทะนา
นายสมภาร ผงษา
นายวิรพงษ์ ผาพิมพ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

929
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: udomkhongkha@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมภาร ผงษา โทรศัพท์: 0862310430 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]