โรงเรียนบ้านขนวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
5-การขอลาออก
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
3-การขอย้ายออกนักเรียน
2-การขอย้ายเข้าเรียน
1-การรับนักเรียน

นายวิเชียร หมื่นชั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขนวน
นางสาวเนติมา เจนวรกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขนวน

นางสุภาพร ลาสอน
นางสาวเนติมา เจนวรกุล
นายกลศาสตร์ พลาศรี
นางสาวณัฏฐนันท์ ศรีลากุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

593
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043217909 อีเมล์: khanuan2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: anan chawiang โทรศัพท์: 0896219193 อีเมล์: chawanan1959@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]