โรงเรียนบ้านขนวนนางสุญาณี ศรีวิไล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขนวน
นายดิเรก เวียงอินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขนวน

นายกลศาสตร์ พลาศรี
นายประจักษ์ บันเทิงใจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขนวน โทรศัพท์: 043217909 อีเมล์: khanuan2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนันต์ ชาเวียง โทรศัพท์: 0874268080 อีเมล์: khanuan2012@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ