โรงเรียนบ้านขนวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5นางสุญาณี ศรีวิไล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขนวน
นายดิเรก เวียงอินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขนวน

นางสาวรัชดาภรณ์ โสภา
นายสมหมาย ดอนโคตร
นายดิเรก เวียงอินทร์
นางจำเนียร ถากง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 043217909 อีเมล์: khanuan2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนันต์ ชาเวียง โทรศัพท์: 0874268080 อีเมล์: khanuan2012@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ